Category: 110/Nødnett

1 2 3 4 5 13 30 / 129 POSTS
Nødnett i 281 veitunneler

Nødnett i 281 veitunneler

Brannmannen 24 juli, 2015
– Statens Vegvesen vurderer behovet og avgjør hvilke tunneler Nødnett skal installeres i. Deretter gjør de et omfattende arbeid for at Nødnett-utstyre ...
Produktinfo Sepura gateway

Produktinfo Sepura gateway

Brannmannen 24 mars, 2015
Sepura gateway til brannetaten i fase null Når Nødnett er ferdig utbygget i 2015 vil det være det mest robuste mobilnettet, og det nettet med best de ...
Robust nok?

Robust nok?

Brannmannen 23 juli, 2014
Det kan nok være at ulike grupper har ulik oppfatning av ordet robust. Det virker som brukerne her tolker robust litt annerledes og strengere enn folk ...
Økt håndteringsevne

Økt håndteringsevne

Brannmannen 23 mai, 2014
Etter innføring av Nødnett så utfordret brannsjefen i Nordre Follo oss til å se på muligheten til felles callout. Utvarsling sømløst over kommunegrens ...
Fra SAMLOK til samvirke

Fra SAMLOK til samvirke

Brannmannen 21 mai, 2014
På toppen av politihuset i Drammen ligger politiets 112-sentral som dekker Søndre Buskerud politidistrikt mens AMK-sentralen dekker hele Buskerud samt ...
Kobler sikringsradioen til nødnettet

Kobler sikringsradioen til nødnettet

Brannmannen 21 mai, 2014
Alarmsentral Brann Øst (ABØ), som dekker Østfold og Follo, har gjort avtale med sikringsradioen som gjør at deres brukere kan kommunisere med 110-sent ...
Det nasjonale nødmeldingsprosjektet

Det nasjonale nødmeldingsprosjektet

Brannmannen 21 mai, 2014
Skal forbedre eksisterende nødmeldetjeneste Debatten om felles nødnummer og felles nødsentraler har pågått i mer enn 50 år. Det siste offentlige ut ...
Åpning av Nødnett for Oppland og Hedmark

Åpning av Nødnett for Oppland og Hedmark

Brannmannen 21 mars, 2014
En stor milepæl er nådd 1200 brannmannskaper har dermed gjennomført opplæring på nye Nødnett-terminaler og tatt disse i bruk, og operatørene på 110 ...
Foreslår videreføring av tre nødnummer

Foreslår videreføring av tre nødnummer

Brannmannen 24 januar, 2014
Dette er et sammendrag av rapporten som Nasjonalt nødmeldingsprosjekt la fram. De sentrale aktørene og interessentene til nødmeldingstjenesten er e ...
Forhastet om 110-sentralene

Forhastet om 110-sentralene

Brannmannen 21 januar, 2014
Røyken over Lærdalsøyri hadde på dette tidspunktet ikke lagt seg og etterslukking pågikk fortsatt. Vi synes derfor at det er forhastet å benytte denne ...
1 2 3 4 5 13 30 / 129 POSTS