Category: 110/Nødnett

1 2 3 13 10 / 129 POSTS
Beskyttet: Rekruttering til 110-sentralen

Beskyttet: Rekruttering til 110-sentralen

Brannmannen 15 februar, 2018
Det er nok mange som har kjent på utfordringen med rekrutering til 110-sentralene. 110-sentralen for Oslo, Asker og Bærum har tenkt tradisjonelt i al ...
Pris for god bruk av Nødnett

Pris for god bruk av Nødnett

Pressemelding Nødnett: Denne handlingen ble i evalueringen av hendelsen trukket frem som en viktig årsak til en vellykket innsats. - Det var mange ...
Nye og gamle talegrupper skaper forvirring

Nye og gamle talegrupper skaper forvirring

Alle landets brannvesen vil ha en periode med både nye og gamle talegrupper i sin radioterminaler. Årsaken er omleggingen av politidistriktene. Det ka ...
Bruk av Nødnett i Redningstjenesten

Bruk av Nødnett i Redningstjenesten

Nødnett og sjøhendelser Hovedregel: Aksjonssamband i enhver sjø/vann hendelser er maritim kanal 16. Internasjonalt reglement regulerer bruk av mariti ...
Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet

Brannmannen 20 juli, 2017
Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland med unntak av Os og Jevnaker. Regionen er sammenfallende med Innlandet ...
Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Brannmannen 19 juli, 2017
Dette har blitt en stor sentral som dekker ca. 850 000 innbyggere, og to brannvesen med 11 brannstasjoner med kasernerte mannskaper. Nærhete ...
Samlokalisering av sentraler

Samlokalisering av sentraler

Brannmannen 20 juni, 2017
Det foreligger en utrullingsplan for samlokaliseringen, men mye avhenger av bevilgningene på statsbudsjettet til bygging av sentraler. I statsbudsjet ...
Koblet sammen Nødnett med Sverige

Koblet sammen Nødnett med Sverige

Brannmannen 20 juni, 2017
Innvielsen og sammenkoblingen av de to nødnettene fant sted i forbindelse med en større øvelse på grensen mellom Storlien i Sverige og Meråker i Norge ...
Én stor 110-sentral er bedre enn to små

Én stor 110-sentral er bedre enn to små

Brannmannen 20 juni, 2017
La oss si det med en gang: Vi har forståelse for ønsket om en minimumsbemanning på fem operatører døgnet rundt. Kravet kommer fra dyktige operatører m ...
Samlokalisering av 110 og 112

Samlokalisering av 110 og 112

Brannmannen 20 juni, 2017
Vedtaket om samlokalisering av 110-sentralene med politiets 112-sentraler kom i desember og spørsmålene er mange om hvilke konsekvenser dette få ...
1 2 3 13 10 / 129 POSTS